Zajistíme podmínky pro excelentní navrstvení komunikací


Hledáte odborníka, který má dokonalý pÅ™ehled v oboru stavebních prací, které souvisejí s výstavbou a opravami pozemních komunikací? Pokládka asfaltu na profesionální úrovni Vám bude zajiÅ¡tÄ›na prostÅ™ednictvím kvalifikovaného týmu zkuÅ¡ených pracovníků Å¡piÄkové pražské stavební spoleÄnosti, která může v oboru budování a rekonstrukce silnic nejrůznÄ›jšího druhu nabídnout excelentní technické zázemí vlastního specializovaného vozového parku. Pokládka asfaltu od odborníka vzatého na slovo pÅ™edstavuje službu, která Vám v žádném případÄ› nepÅ™idÄ›lá vrásky na Äele.

Díky naší speciální výbavÄ› nás nezaskoÄí ani nároÄnÄ›jší terén

Pokládka asfaltu v provedení profesionální stavební firmy zahrnuje repertoár služeb, k nimž patří zalévání asfaltu, ruÄní pokládka balené živice, strojní pokládka živice finiÅ¡erem, proÅ™ez a zálivka spár a trhlin modifikovanou zálivkou. Na stoprocentnÄ› vyhovující kvalitu vÅ¡ech použitých materiálů se pÅ™itom vzhledem ke spolehlivosti dodavatelských subjektů můžete jednoznaÄnÄ› spolehnout.