Nárůst nejen onkologických onemocnění


SouÄasný nárůst onkologických onemocnÄ›ní je stále více dáván do souvislosti s používáním mobilních telefonů a ozaÅ™ováním nejrůznÄ›jšími vysílaÄi, které produkují vysokofrekvenÄní elektromagnetické záření. Důležité je si také uvÄ›domit kumulativní úÄinek expozice tÄ›chto záření na lidský organismus a v podstatÄ› na vÅ¡e živé. Pokud se o tuto problematiku nÄ›jakým způsobem zajímáte, urÄitÄ› víte, že stále pÅ™ibývá a zahuÅ¡Å¥uje se síť základnových stanic různých mobilních operátorů, stále dochází ke zhutňování sítÄ› bezdrátového internetu, doÅ¡lo k plné digitalizaci televizního a rozhlasového vysílání, a tak bychom mohli pokraÄovat dále.

Je třeba se chránit

PrávÄ› proto byste se mÄ›li co nejdříve seznámit s produkty BioProtect, které dokáží eliminovat a neutralizovat elektromagnetické záření v nÄ›kolika úrovních. Pokud navÅ¡tívíte internetové stránky dotyÄné spoleÄnosti, která tyto produkty pro vás vyrábí, získáte povÄ›domí o BioProtect Mobil – Handy, o BioProtect Card a o BioProtect 400. Každý podle svého uvážení a podle toho, jak moc jste elektromagnetickému záření vystavování a jím obklopováni, se sami rozhodnete, která ochrana pÅ™ed elektrosmogem pro vás bude nejvýhodnÄ›jší.