Proč se kazí elektrické spotřebiče


Když se řekne revize elektrospotřebičů, možná vás napadá, že je to celkem zbytečná záležitost, protože výrobcům by nemohlo projít dodávat závadné výrobky na trh. V tom máte samozřejmě pravdu, a až na nějaké drobné výjimky, kdy se to třeba takto stane, vám prakticky žádné nebezpečí nehrozí v okamžiku, kdy si spotřebič donesete domů a začnete jej používat. Problém je však v něčem jiném, a sice po uplynutí určité doby, kdy jen čas prověří, jak jsou výrobky stabilní, a jak odolávají provozní zátěži.

měřicí přístroje

Průtok elektrického proudu není ani cítit, ani slyšet a vidět, a přesto neustále působí na jakýkoli spotřebič v elektrické zásuvce. Buď roztáčí rotor elektromotoru, anebo roztápí topnou spirálu, anebo rozsvěcí světelné obvody atd. Těchto situací je celá řada a v průběhu času se také opotřebovávají některé komponenty, uvolňují kontakty ve svorkách, a to jsme ještě nehovořili o přenášení spotřebičů z místa na místo, anebo o fyzické zátěži, kterou podstupují například sekačky na trávu, elektrické brusky, pily či vrtačky.

nářadí elektrikáře

Kontrolovat spotřebiče, v jakém jsou stavu, má význam zejména ze dvou důvodů. Ten první je zřejmý již z předchozích odstavců, je totiž naprosto zásadní zabránit úrazu elektrickým proudem, protože ten by mohl mít fatální následky. Někdy stačí jen letmý dotek a je-li člověk oslaben nemocí nebo má skrytou srdeční vadu, může to být jeho poslední okamžik v životě. A druhým důvodem je nebezpečí vzniku ničivého požáru. Jestliže totiž dojde ve svorkách či mezi vodiči a dalšími komponenty ke zkratu, může se tu zažehnout jen na okamžik, na zlomek vteřiny elektrický oblouk, a ten pak snadno zapálí hořlavé předměty v okolí.

Nenechávejte tedy spotřebiče žít svým životem, jak to vyhovuje jim, ale naopak mějte jejich chování plně pod kontrolou, aby se z elektřiny nestal zlý pán, jak praví přísloví. A přiznejme si, že někdy k tomu skutečně není daleko.