Kvalitní počítač a technika


Kolikrát už jsem si říkala, že tÅ™eba práce s poÄítaÄem může být pro nÄ›koho opravdu hodnÄ› složitá, že by si tÅ™eba s tím ani neví rady, protože jsem si Å™ekla, že by nebylo od vÄ›ci, kdyby lidé také více peÄovali o to, aby se dozvÄ›dÄ›li více informací a tak podobnÄ›, jako tÅ™eba kdyby se zajímali o informaÄní technologii a o poÄítaÄe. NormálnÄ› jsem Å™ekla své kamarádce, že by bylo skvÄ›lé, kdyby ona takhle na ty poÄítaÄe nezanevÅ™ela, protože moje kamarádka mÄ›la takové zamÄ›stnání, kde mÄ›la pracovat s poÄítaÄem. Sice ona nÄ›jaké základy umÄ›la, ale co se týÄe takové rozšířené informatiky nebo informaÄní technologie, tak to s ní Å¡lo opravdu z kopce.

Na poÄítaÄi se stále uÄím.

Byla to opravdu veliká Å¡koda, protože ona díky tomu, že nerozumÄ›la informaÄní technologii a poÄítaÄům obecnÄ› tak bohužel ji šéf nepovýšil. I když moje kamarádka tohle prý mÄ›la od šéfa slíbené, docela mÄ› to zamrzelo a vadilo mi to i za mou kamarádku. Proto jsem si Å™ekla, že než abych tÅ™eba já nÄ›kdy v budoucnu také takhle dopadla, že bych tÅ™eba kvůli tomu nebyla povýšená, že bych nerozumÄ›la lépe informaÄní technologii, takže bych radÄ›ji si sehnala nÄ›jaké douÄování. Nakonec to dopadlo tak, že jsem si sehnala dva webináře.

DennÄ› jsem na skypu.

Webináře jsou také takové, že se tam vlastnÄ› uÄíte online. TÅ™eba formou skypu a nebo meetu. NaÅ¡tÄ›stí v tomhle znalosti mám, já nejsem úplný zaÄáteÄník, co se týká poÄítaÄů nebo informaÄní technologie, takže jsem byla opravdu hodnÄ› ráda, že jsem se také mohla pÅ™ipojit pÅ™es meety a nebo pÅ™es skype, kde jsem se dozvÄ›dÄ›la opravdu spoustu užiteÄných informací. Potěšilo mÄ› to navíc ty webináře nejsou tak moc drahé jako klasické kurzy. Kam chodíte fyzicky a vlastnÄ› tam chodíte skoro každý den a nebo nÄ›kolikrát týdnÄ›. Tady na webináři jsem se pÅ™ipojovala dvakrát a nebo maximálnÄ› tÅ™ikrát týdnÄ›, takže mi také zbyl Äas na mou rodinu.