Volba správné barvy osvětlení může mít významný vliv na naše zdraví


SvÄ›telné zdroje LED jsou dnes v hledáÄku zájmu veÅ™ejnosti pÅ™edevším z důvodu stažení vláknových a halogenových žárovek z prodeje. NÄ›kteří lidé se s nimi seznamují rychle, jiným trvá delší Äas, než objeví jejich významné pÅ™ednosti. Velmi důležité je vÅ¡ak nepodcenit význam barev a zvolit jejich vhodný tón, tedy vybrat ideální teplotu chromatiÄnosti pro osvÄ›tlení jednotlivých místností v domÄ›.mléÄná žárovka s paticí E27

Barva světla rozhoduje

Světelné spektrum je spojitá energie, kterou lze rozložit do jednotlivých vlnových délek, a každá z nich reprezentuje jinou barvu. Lidský zrak rozlišuje i ty nejjemnější barevné odstíny a skrze nervovou soustavu na nás působí velmi rozdílně barvy chladné a teplé. Vnímáme je svým pocitem, některé přináší uvolnění, jiné naopak povzbuzují k aktivitě. To se projevuje i při koncepci výstavby a vybavení bytových prostor nábytkem, podlahovou krytinou a malbou stěn, a samozřejmě také při návrhu osvětlovacích těles.
UvnitÅ™ bytu je velmi důležité udržet příjemnou atmosféru a urÄité rozdíly jsou v místech, kde relaxujeme a „dobíjíme baterky“ mezi tÄ›mi, kde provádíme pracovní Äinnosti. Velkým posunem v kvalitÄ› umÄ›lého osvÄ›tlení jsou také plnospektrální zdroje, které vyzaÅ™ují svÄ›telný tok podobný sluneÄnímu záření.rozsvícený LED halogen
Budete-li se ohlížet pÅ™i nákupu LED žárovek po jejich příkonu a životnosti, nezapomínejte ani na barvu, resp. teplotu chromatiÄnosti. Její hodnoty jsou na stupnici od oranžového teplého svÄ›tla až po namodralé chladné tóny. Teplé barvy vyzaÅ™uje plamen svíÄky – 1900 K, vláknová žárovka 2700 K a nÄ›které druhy LED žárovek oznaÄené jako „teplá bílá“. Neutrálním barvám se nejvíce pÅ™ibližuje svÄ›tlo trubicových zářivek a metalhalogenidových výbojek a rovněž i LED zdroje oznaÄené jako „neutrální bílá“. Studenou bílou vyzaÅ™ují zdroje pÅ™i teplotÄ› nad 5000 K a tÄ›ch bychom mÄ›li využít na pracoviÅ¡tích pro osvÄ›tlení psacího stolu nebo kuchyňské pracovní desky.