S výbojkami se potkáváme na ulicích každý den


Význam veřejného osvětlení v dopravě

S neosvÄ›tlenými silnicemi se dnes prakticky nesetkáte v žádné obci ani v žádném mÄ›stÄ›. NeosvÄ›tlené úseky se nachází pÅ™evážnÄ› na silnicích druhé a tÅ™etí třídy, a to i zde jsou na nÄ›kterých místech viditelnÄ› oznaÄeny pÅ™echody pro chodce a nÄ›které nepÅ™ehledné kÅ™ižovatky. Zákon dodnes neupravuje vztah obcí a mÄ›st k veÅ™ejným zdrojům umÄ›lého svÄ›tla a není legislativnÄ› zakotveno v právním řádu, že je tato služba povinností každého územnÄ› správního celku. I pÅ™esto je vÅ¡ak obecnÄ› pohlíženo na pouliÄní lampy jako na běžnou souÄást civilizovaného svÄ›ta.
UmÄ›lé svÄ›tlo dopadající na silnici z výšky nÄ›kolika metrů významnÄ› zvyÅ¡uje bezpeÄnost silniÄního provozu. Pro tyto úÄely slouží již desítky let vysokotlaké výbojky, i když se je dnes snaží z trhu vytlaÄit jejich konkurenti – LED halogeny. Technologie výroby a provozování výbojek má vÅ¡ak letité koÅ™eny a své nesporné klady, zejména nízkou poÅ™izovací cenu, nízké náklady na údržbu a provoz a dostateÄnÄ› dlouhou životnost. VýmÄ›na vysloužilého kusu svÄ›telného zdroje nevyžaduje náhradu celého svítidla a to také pÅ™edstavuje významnou úsporu nákladů.
osvětlená cesta

Na sodíkové vysokotlaké výbojky jsme zvyklí již déle než půl století

Podstatnou výhodou je i teplý odstín svÄ›tla, jsme na nÄ›j zvyklí a pÅ™ipadá nám pÅ™irozený. Svým způsobem je souÄástí koloritu mÄ›stských a obecních ulic a navozuje zvláštní přívÄ›tivou atmosféru. Velmi působivé je osvÄ›tlení renesanÄních a barokních fasád domů, jejichž kÅ™ivky ve žlutavém odstínu vdechnou úplnÄ› jiný ráz celému objektu. Chladné odstíny také vnímáme spíše nepÅ™irozenÄ›, pÅ™ipadají nám příliÅ¡ ostré a s okolní temnou krajinou velmi kontrastují.
rozsvícené sodíkové výbojky
Rozumní lidé si tento rozpor uvÄ›domují, a proto se také snaží udržet v osvÄ›tlovacích tÄ›lesech ulic sodíkové vysokotlaké výbojky a pouze na exponované úseky pro zvýšení bezpeÄnosti nasazují výbojky halogenidové.