Jak bezpečně používat sociální sítě


Dnes se již bez internetu neobejdeme. A k nÄ›mu v souÄasné dobÄ› patří neodmyslitelnÄ› i sociální sítÄ›. Ty se rozmohly zejména v posledních nÄ›kolika letech, a aÄkoliv mají limit od tÅ™inácti let, tento není nijak kontrolován. Proto na nich najdeme Äasto i malé dÄ›ti.

 

Bohužel se s nimi pojí také urÄitá nebezpeÄí, o kterých je dobré vÄ›dÄ›t. A to pÅ™edevším právÄ› kvůli dÄ›tem. Není tedy na Å¡kodu si je pÅ™ipomenout a vÄ›dÄ›t, jak se jim co nejlépe vyhnout. NeuÅ¡kodí také tyto zásady nauÄit naÅ¡e dÄ›ti už v raném vÄ›ku. Tak se sníží pravdÄ›podobnost, že se stanou v budoucnu obÄ›tí nÄ›kterého z mnoha podvodníků.

 

různé sociální sítě

 

Tím, se kterými se setkáváme nejÄastÄ›ji, jsou nejrůznÄ›jší podvodné příspÄ›vky. Obvykle jde o nejrůznÄ›jší „výhodné“ nabídky, kdy pouze musíme kliknout na nÄ›jaký odkaz, případnÄ› také sdílet a okomentovat daný příspÄ›vek. Po kliknutí na daný odkaz jsme nejÄastÄ›ji vyzváni k zadání naÅ¡ich údajů, vÄetnÄ› platební karty. Zde samozÅ™ejmÄ› jde o to, aby získali naÅ¡e údaje, a následnÄ› je zneužili. Že danou vÄ›c nakonec nedostaneme, je celkem jasné.

 

propojení lidí sociálními sítěmi

 

To ovÅ¡em není to jediné, Äím jsou lidé zde ohroženi. NebezpeÄí pÅ™edstavují také nejrůznÄ›jší lidé, kteří hackují úÄty jiných uživatelů a posílají jejich jménem žádost o peníze, samozÅ™ejmÄ› s odkazem na rychlý pÅ™evod penÄ›z. Ten samozÅ™ejmÄ› peníze pÅ™evede na úÄet podvodníka. Bohužel, na tento podvod naletí zvláštÄ› starší lidé.

 

Dále se také nejrůznější podvodníci snaží seznámit především s nezletilými a vylákat je na nějaké opuštěné místo. Získat jejich důvěru pak díky anonymitě internetu není až tak těžké. Nikdy totiž nemůžete vědět, kdo se na druhém konci klávesnice nachází. Před tím je vhodné varovat především děti.

 

S tím souvisí i zveřejňování nejrůznějších soukromých informací. I něco tak nevinného, že jsme zrovna na dovolené, může být zneužito – případný zloděj bude vědět, že náš dům je prázdný a že jej může jít snadno vykrást.

 

I to jsou důvody, proÄ je potÅ™eba k sociálním sítím vždy pÅ™istupovat s velkou opatrností.