Posviťme si na malý byt!


Byty jsou dost drahé, hlavnÄ› ty velkometrážní. Pokud máme menší, tak uÅ¡etříme, ovÅ¡em Äekají nás zase jiné starosti. Jestli se tam vÅ¡echno a vÅ¡ichni vejdeme. A pokud ano, jak to bude vypadat. Bude to jeÅ¡tÄ› hezký domov, kam se vÅ¡ichni rádi vracíme? Kde můžeme také v trávit spoleÄný Äas s rodinou, volnÄ› dýchat, v klidu si odpoÄinout, nejen pÅ™espávat? Ale ano, jen si ho musíme správnÄ› zařídit! Na pomoc si vezmeme svÄ›tlo, barvy a správné vybavení.

muž sleduje žárovky nad ním

Hodně světla

Když je náš byt situován tak, že toho denního pÅ™irozeného svÄ›tla do nÄ›j moc „nenachytáme“, pomůže nám vhodné osvÄ›tlení umÄ›lé. V obchodech dnes najdeme velký výbÄ›r. Například moderní, úsporné a hezké LED osvÄ›tlení. A to v mnoha variantách. Můžeme použít LED svítidla stropní i bodová, v liÅ¡tách, LED panely, LED pásky. Také je vhodné v interiéru používat co nejvíce průhledných materiálů, které svÄ›tlo „nebrzdí“, nebrání mu proniknout do každého tmavšího koutku. Průhledné nebo poloprůhledné mohou být dveÅ™e, stÄ›ny Äi zástÄ›ny i jiné prvky. V malém bydlení urÄitÄ› nezapomínáme využít také pomoc vhodnÄ› umístÄ›ných zrcadel!

Světlé barvy

Malému bytu sluší svÄ›tlé barvy, které ho dokážou opticky zvÄ›tÅ¡it. Pomůže klasická bílá, „sluníÄková“ žlutá, ale také svÄ›tlé odstíny modré, zelené a hnÄ›dé. Hezky může vypadat i interiér ladÄ›ný do svÄ›tle Å¡edých odstínů. V malých bytech odborníci doporuÄují vyvarovat se příliÅ¡né pestrosti a divokých experimentů s kontrasty!

Šikovný nábytek

Malý prostor vyžaduje takový nábytek, který využije každý centimetr. Ideální je nábytek na míru, vestavÄ›né skřínÄ›, vhodný je také nábytek na nožkách, rozkládací, kousky s prosklenými prvky nebo z tenkých kovových Äástí. Do malých bytů se naopak nehodí robustní ÄalounÄ›né kusy!

světlá obytná kuchyně

MultifunkÄní spotÅ™ebiÄe

Dalšími pomocníky, kteří nám v minibytech hodnÄ› pomáhají Å¡etÅ™it místo, jsou moderní víceúÄelové spotÅ™ebiÄe. TÅ™eba multifunkÄní sporák, trouba, kuchyňský robot, vysavaÄ nebo praÄka s integrovanou suÅ¡iÄkou.