Pro bezpečný transport křehkých věcí


PotÅ™ebujete nÄ›co zabalit tak, aby se to neponiÄilo? PÅ™edevším, pokud potÅ™ebujete poslat nÄ›co kÅ™ehkého, Äi drahého, jistÄ› pÅ™emýšlíte, do Äeho to zabalit, aby nedoÅ¡lo k poÅ¡kození. Ten, komu to posíláte, by jistÄ› nebyl rád, kdyby po vyndání z krabice zjistil nÄ›jakou závadu. Nebo pokud se stÄ›hujete, PCI se Äasto pÅ™emítají z místa na místo, a pÅ™i vÅ¡em tom shonu je snadné rozbít. Je tu jedno Å™eÅ¡ení, které vaÅ¡e vÄ›ci pÅ™ed poÅ¡kozením ochrání. Tím Å™eÅ¡ením je bublinková folie. Kdo by neznal folii plnou bublinek, které velmi rádi praskají nejen dÄ›ti. Říká se, že toto praskání vám pomůže zbavit se stresu. Ano, mohli byste sice vÄ›ci zabalit do novin, ale ty neposkytnou takovou ochranu, a po rozbalení vÄ›cí si s nimi příliÅ¡ zábavy neužijete.

UžiteÄné i zábavné

Nabízíme polyetylenové jednostranné bublinkové folie, v nÄ›kolika rozmÄ›rech, ve sto metrových baleních. Můžete si vybrat z jednovrstvých i vícevrstvých. S nimi vÅ¡e hravÄ› a bezpeÄnÄ› zabalíte, a poté si je ponechat pro chvíle relaxace. PÅ™ejeme vám s nimi mnoho zábavy!