Co je to vlastně inflace?


O stále rostoucí inflaci nejspíš slyÅ¡el již každý z nás. Pro vÄ›tÅ¡inu z nás to znamená pouze zdražování. Je to ale skuteÄnÄ› to jediné, co toto slovo znamená? Ve skuteÄnosti je totiž tato problematika hlubší, než by se mohlo na první pohled zdát, a je Å¡koda, že jí vÄ›tÅ¡ina lidí nerozumí.

 

inflace v posledních letech

 

Pokud máme celou vÄ›c znaÄnÄ› zjednoduÅ¡it, jde v podstatÄ› o snižování hodnoty penÄ›z. Koruna dnes je mnohem ménÄ› cenná než koruna pÅ™ed padesáti lety, což samozÅ™ejmÄ› znamená, že si za ni koupíme podstatnÄ› ménÄ›. Jde o pÅ™irozený proces související s růstem ekonomiky.

 

Je samozÅ™ejmé, že pokud inflace roste příliÅ¡ prudce, trh se jí tomu nestaÄí pÅ™izpůsobovat. Výsledek jsme mohli vidÄ›t například v posledních nÄ›kolika letech, kdy vyústil v masivní zdražování, neboÅ¥ výrobci i prodejci se snažili udržet si stejné relativní zisky, avÅ¡ak svým zamÄ›stnancům nezvedali plat ve stejném pomÄ›ru.

 

tisk nových bankovek není řešením

 

To se samozřejmě mnoha lidem nelíbí, a to z pochopitelných důvodů. Je však potřeba si uvědomit, že inflace sama o sobě není špatná. Problém je, pokud roste příliš prudce nebo pokud je příliš velká. Pak může docházet až k absurdním situacím jako v některých státech, kde mají i milionové bankovky, za které si pak koupíte balík vody.

 

PochopitelnÄ› se pak lidé snaží pÅ™ijít na to, jak s inflací bojovat. PÅ™eci jen je pro běžného ÄlovÄ›ka spíše nevýhodná. A jedním z řeÅ¡ení, která jsou Äasto laiky navrhována, je tiÅ¡tÄ›ní nových bankovek. Díky tomu jich bude možno distribuovat více a tak budou mít lidé i více penÄ›z.

 

Takto vÅ¡ak ekonomika nefunguje. Čím více bankovek bude v obÄ›hu, tím nižší bude jejich relativní hodnota, což naopak paradoxnÄ› opÄ›t povede k růstu inflace a tedy i zdražování. Dosáhneme tak tedy pÅ™esného opaku toho, co jsme zamýšleli. Proto je lepší nechat Å™eÅ¡ení na tÄ›ch, kdo mají skuteÄné ekonomické vzdÄ›lání a pÅ™ehled jak o domácí tak zahraniÄní ekonomice. Ti mohou nejlépe navrhnout Å™eÅ¡ení.